Aktiv Pensjonstid nr. 3 1991

Aktivpensjonstid nr. 3 1991

 • Vitalt spørsmål for adventister drøftet i stortinget
 • Stor fellesskaps-sabbat
 • Ansiktet lyste opp, alt ble annerledes
 • Usynlig personlighet ledet Johan Opheim
 • Helsearbeider Thoralf Sjølyst peker på en viktig misjonsoppgave
 • Jeg opplevde mitt livs største glede
 • Hun varmer kalde barneføtter i den tredje verden
 • En gripende tale til mors 75 års dag
 • Patsor Adrian Krogstad på husbesøk hos en 92 åring
 • Aktuell informasjon
 • Praktiske tips
 • I dag