Senioren nr. 1 2013

Senioren nr. 1 2013

  • Den nye folkesykdommen, ensomhet  / Kjell Elvejord
  • Vårtreff med generalforsamling i Mjøndalen
  • Siste nytt fra menighetene i Albania / Rolf H. Kvinge
  • Sommerens stævner
  • Dommedag / Børge Schantz
  • Sjelens palett / Hagny Guleng Rodal
  • Minneord Øivind Gjertsen / Rolf H. Kvinge
  • Kom til meg, allle dere som strever / Richard Vagn Jensen
  • Hilsen fra kassereren
  • Der er spor i hjertet hans / Ove Berntsen