Meny Lukk

Referat fra generalforsamling 21. april 2013

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SDA SENIOR FORENING 21.APRIL 2013 I MJØNDALEN ADVENTKIRKE

Generalforsamlingen ble åpnet av formannen, Kjell Elvejord.

65 medlemmer hadde møtt fram.

Formannens rapport ble lagt fram av Kjell Elvejord og godtatt.

Sekretærens rapport ble lagt fram av Tor Lisle

Kassererens rapport ble lagt fram av Richard Vagn Jensen

I forbindelse med regnskapet ble det foreslått at kontingenten økes til kr. 200,-.  Etter litt diskusjon ble beløpet kr. 200,- vedtatt.

 Finn Eckhoff, sekretær i DNU, var valgt til leder av valgkomiteen. I sitt arbeid med den hadde han også vurdert vedtektene. Et forslag til språklige og redaksjonelle endringer ble lagt fram, og stemt over. Vedtektsendringene ble vedtatt.

Eckhoff ledet så valg på nytt styre: 

Leder:  ??   

Sekretær: Reidar Larsen

Kasserer: Richard Vagn Jensen

Redaktør: Paul Liseth

Styremedlemmer: Marit Berglund, Rolf Kvinge og Tom Buskoven

Vara nedlemmer: Kjell Elvejord, Jorun Hansen

Revisor: Kjell Arne Fevang

Eckhoff beklaget at valgkomiteen ikke hadde funnet en leder og overlot dette til det nye styret.

 

Tor Lisle

sekretær