Meny Lukk

Vår historie

Vår historie

Syvendedags Adventistsamfunnets Seniorforening, SDA-SF, ble stiftet den 19. november 1989. Navnet var da SDA-arbeideres pensjonistforening. Målet var, igjennom en slik forening, å gi alle pensjonerte misjonsarbeidere en meningsfylt pensjonisttilværelse. I foreningen kunne aktuelle temaer drøftes, og problem spørsmål løses i felleskap.Stiftelsesmøtet fant sted på TVS. Første generalforsamling ble holdt i Betel den 11 mars 1990. Les referat her i første nr. av «Aktiv pensjonstid» Aktiv pensjonstid nr. 1 1990

Foreningens vedtekter er nå endret slik at alle som ønsker det kan bli medlem ved innbetaling av årlig medlemskontingent på kr. 200 til bankkontonr. 3000.26.41867

Navnet er Syvendags Adventistsamfunnes Seniorforening.

I styret finner du:

Formann: Finn Møller Nielsen, Helgerødveien 106 A, 3233 Sandefjord – finn.moller.nielsen@hadeland-energi.net                           

Sekretær: Knut Helge Størkersen, Magasinveien 3, 3330 Skotselv – knuthst@gmail.com

Kasserer: Odd Hagen, Møysalveien 3226, 8414 Hennes – odd.hagen@gmail.com

Redaktør: Trygve Andersen, Solliveien 13, 1472 Fjellhamar trygand@gmail.com