Senioren nr. 2 2016

Senioren nr. 2 2016

  • Guds kjærlighet er langt, langt større….
  • Vellykket vårtreff
  • En gammel sangboks «tale»
  • Origenes, Den frie viljens teologg
  • Pionèrarbeid på Vestvågøy i Lofoten del 2
  • Kan en troende bli skuffet
  • Ingen mennesker kan oppfinne Jesus
  • Et pilotprosjekt på grønt kosthold
  • Dikt, Han døde for meg