Styremedlemmer fra 28.04.2019

Formann:                Finn Møller Nielsen

Sekretær:                Knut Størkersen

Kasserer:                 Odd Hagen

Redaktør:                Trygve Andersen

Styremedlemmer: Doris Bagger Melsæther, Frøydis Liseth,

                                   Daniel Ask og varamedlem Sigrun Eckhoff

Revisor:                   Kjell Arne Fevang