Vår historie

Vår historie Syvendedags Adventistsamfunnets Seniorforening, SDA-SF, ble stiftet den 19. november 1989. Navnet var da SDA-arbeideres pensjonistforening. Målet var, igjennom en slik forening, å gi alle pensjonerte misjonsarbeidere en meningsfylt pensjonisttilværelse. I foreningen kunne aktuelle temaer drøftes, og problem spørsmål løses i felleskap.Stiftelsesmøtet fant sted på TVS. Første generalforsamling ble holdt i Betel den 11 mars 1990….