Syvendedags Adventistkirkens Seniorforening

For deg som har passert 60

Vår historie

Foreningens historie