Syvendedags Adventistkirkens Seniorforening

For deg som har passert 60

Biler fra jubileumstreff 5. oktober 2014

Bilder fra jubileums treff 2014