Syvendedags Adventistkirkens Seniorforening

For deg som har passert 60

Lenker

Adventist lenker:

Lenker om skatt for pensjonister: