Aktiv Pensjonstid nr. 4 2008

Aktiv pensjonstid nr. 4 2008  På studietur til USA Høyt blodtrykk Foregangsmannen Ivar Torp 2+3=5 Oktobertreff i Sandefjord Overlege Eskild Hansen 104 år Hilsen fra Island Jakob Rask Arnesen er død Herren kommer Fundamentale sandheder om fundametalisme og fundamentalister På gjengrodde stier Døren    

Aktiv Pensjonstid nr. 3 2008

Aktiv pensjonstid nr. 3 2008  Hva stevnet på Skogli lærte meg En dejlig sommerdag En paipirlapp ovenfra Fullendt forsoning Julaften på saltfjellet og polarsirkelen Jeg viste at ankeret ville holde sa Martin Landeng Forsoningen i Jesus Kristus Undersøkelser ved høyt blodtrykk Knut trodde han var forlatt av Gud De tre k-er Dem vi savner Randers…

Aktiv Pensjonstid nr. 2 2008

Aktiv Pensjonstid nr. 2 2008 Aktiv pensjonstid Jeg tror på de unge Vårtreff på Ulsrud Tyrifjord videregående skole 50 år Alzheimer, å behandle endret adferd Oslo-juniorenes stevneturne 1939 Barndommens sanger Redaktøren jubilerer, Øyvind Gjertsen 80 år Adventister og emigranter i Nord Amerika Trosbekjennelse