Referat fra generalforsamling 21. april 2013

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SDA SENIOR FORENING 21.APRIL 2013 I MJØNDALEN ADVENTKIRKE Generalforsamlingen ble åpnet av formannen, Kjell Elvejord. 65 medlemmer hadde møtt fram. Formannens rapport ble lagt fram av Kjell Elvejord og godtatt. Sekretærens rapport ble lagt fram av Tor Lisle Kassererens rapport ble lagt fram av Richard Vagn Jensen I forbindelse med regnskapet ble det foreslått at kontingenten økes til…

Nettsider

Seniorforeningen har fått nettsider. Nettsidene er laget av SDAweb som er noen yngre adventister som lager nettsider for menigheter og SDA organisasjoner. Hvis du har forslag/tips til hvordan nettsidene kan bli bedre er det bare å ta kontakt med oss.