Syvendedags Adventistkirkens Seniorforening

For deg som har passert 60

Prolog og sang av Sonja Pran

Prolog og sang av Sonja Pran