Prolog av Sonja Pran

Prolog til seniorforeningens jubileumsmøte 05.10.14 Nostalgisk av Sonja Pran Prolog til 25-års jubileet for Syvendedags Adventistsamfunnets Seniorforenings treff i Betel, Akersgt. 74, Oslo – søndag 5. oktober 2014: I starten het det ”SDA-arbeideres pensjonistforening” … eller ”Syvendedags Adventistsamfunnets pensjonistforening”, og om dette tiltak har vi klar formening: Vi savner sårt de gode, gamle gutta. Noen…