Meny Lukk

Om oss

Vår historie

Syvendedags Adventistsamfunnets Seniorforening, SDA-SF, ble stiftet den 19. november 1989. Navnet var da SDA-arbeideres pensjonistforening. Målet var, igjennom en slik forening, å gi alle pensjonerte misjonsarbeidere en meningsfylt pensjonisttilværelse. I foreningen kunne aktuelle temaer drøftes, og problem spørsmål løses i felleskap.Stiftelsesmøtet fant sted på TVS. Første generalforsamling ble holdt i Betel den 11 mars 1990. Les referat her i første nr. av «Aktiv pensjonstid» Aktiv pensjonstid nr. 1 1990

Foreningens vedtekter er nå endret slik at alle som ønsker det kan bli medlem ved innbetaling av årlig medlemskontingent på kr. 200 til bankkontonr. 3000.26.41867

Nytt navn er Syvendags Adventistkirkens Seniorforening.

I styret finner du:

Formann: Odd-Henrik Olsen , Spinnesiden 54, 1536 Moss  odd.henrik.olsen@adventist.no                           

Sekretær: Reidar Larsen, Bergsengvegen 7, 2372 Brøttum  reidar.larsen@adventist.no

Kasserer: Richard Vagn Jensen, Glimmerveien 19, 3340 Åmot  hrv.jensen@gmail.com

Redaktør: Trygve Andersen, Solliveien 13, 1472 Fjellhamar trygand@gmail.com