Syvendedags Adventistkirkens Seniorforening

For deg som har passert 60

Bilder fra Sundvolden 2014

Bilder fra seniorstevne 2014